Kwaliteitsstatuut & Privacystatement

Per 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk.
Kwaliteitsstatuut Petra Bouma-Halfwerk
Kwaliteitsstatuut Nicole Mol-Krielen

Het privacystatement van de praktijk kunt u hier vinden.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of een deel ervan. Uiteraard hopen wij dat u dit eerst kunt bespreken met uw therapeut. Als u er niet uitkomt, kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Hier leest u meer over de kosten van en vergoedingen voor uw behandeling.

Visie op de zorg

 Onze visie op GGZ zorg houdt in dat wij werken volgens de landelijke geldende GGZ behandelrichtlijnen (AKWA), passend bij de klachten en bij uw hulpvraag. De behandelingen zijn evidence based, dat wil zeggen dat ze goed zijn onderzocht en effectief zijn bevonden. Tegelijk hechten wij er veel belang aan om een behandelplan in samenspraak met de client te maken, en hierin binnen het scala aan behandelingen keuzemogelijkheden te bieden.