Kosten en vergoedingen


Vergoedingen 
Bij psychotherapiepraktijk Mol & Bouma kunt u terecht voor behandelingen in zowel de Basis GGZ (BGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Uw huisarts bepaalt, op basis van uw klachten, of u voor de BGGZ of SGGZ wordt aangemeld. De kosten voor psychotherapie worden in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen voor uw behandeling heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts. In deze verwijsbrief moet de AGB-code van uw huisarts staan en dat uw huisarts vermoedt dat er bij u sprake is van een DSM-5-diagnose.
Voor de BGGZ behandelen wij enkel cliënten die via Zorroo worden aangemeld. 
 
Psychotherapiepraktijk Mol & Bouma heeft voor 2022 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Zilveren Kruis (hieronder vallen Zilveren Kruis, AGIS, Avéro, De Friesland, FBTO, Prolife, Interpolis, Kiemer, OZF, Take care now! en Youcare);
  • CZ (hieronder vallen CZ, Delta Lloyd en Ohra);
  • VGZ (hieronder vallen VGZ, Bewuzt, de Goudse, IZA, IZZ, Univé, Zekur.nl en UMC);
  • Menzis (hieronder vallen Anderzorg, Avizo Menzis en Hema);
  • ONVZ (hieronder vallen ONVZ, PNOzorg en VvAA);
  • ZZ (hieronder vallen AZVZ en ZZ); 
  • DSW (hieronder vallen StadHolland en DSW);
  • ASR (hieronder vallen ASR, De Amersfoortse en Ditzo)
  • ENO (hieronder vallen Energiek en Salland) 
  • Caresq (hieronder vallen Promovendum, Besured, National Academic, AoN, One Underwriting Health, iptiQ, Eucare, Aevitae, Caresco), 


Met andere zorgverzekeraars is nog geen contract afgesloten. 

Wat dat betekent voor de vergoeding van uw behandeling, hangt af van uw zorgverzekeringspolis en of er bij u sprake is van klachten die vallen onder de zogenaamde ‘verzekerde zorg.’ 
In onderstaande tekst leest u hier meer over.
 


Zorgverzekeringspolis
De behandeling van psychische stoornissen wordt meestal vanuit uw basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar, waarbij u een naturapolis of een restitutiepolis afsloot.

Als u een naturapolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60-80% van het marktconforme tarief van uw behandeling. Het marktconforme tarief is het tarief dat uw zorgverzekeraar, kijkend naar de Nederlandse marktomstandigheden, redelijk vindt voor uw behandeling. Dit marktconforme tarief kan wat lager liggen, dan het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is vastgesteld voor uw behandeling. Psychotherapiepraktijk Mol & Bouma hanteert het NZA-tarief.
Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar (zie bovenstaand voor de verzekeraars waar wij wel een contract mee hebben), rekenen wij een eigen bijdrage van 25 euro per sessie.

Als u een zuivere restitutiepolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar in principe uw gehele behandeling. Er zijn echter restitutiepolissen waarbij de zorgverzekeraar niet alles vergoed. In dit geval geldt ook een eigen bijdrage van 25 euro per sessie.

Ongeacht de vorm van uw verzekeringspolis adviseren wij u om -voorafgaand aan uw behandeling- uw polisvoorwaarden te raadplegen of bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe de vergoeding van uw behandeling exact geregeld is.

Verzekerde zorg
De term ‘verzekerde zorg’ kan wat verwarrend zijn. Verzekerde zorg verwijst naar een veelheid van diagnoses, waarvan verzekeraars hebben beslist de behandeling te vergoeden. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijkheidsstoornissen, depressieve stoornissen en angststoornissen. De term verzekerde zorg heeft dus niets te maken met het soort verzekeringspolis dat u bij uw zorgverzekeraar afsloot.
 
Tijdens het intakegesprek kijken we samen met u of uw klachten onder de verzekerde zorg vallen. Als dit zo is, dan openen wij voor u een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). In een DBC registreren wij uw diagnose en alle directe en indirecte tijd die wij aan uw behandeling besteden. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Als uw behandeling langer duurt, dan openen wij een vervolg-DBC voor u.
 
Kosten en betaling verzekerde zorg
Wanneer uw behandeling onder de verzekerde zorg valt, ontvangt u van ons een factuur van uw behandeling bij afronding van uw behandeling of bij het openen van een vervolg-DBC. Hoeveel de factuur precies bedraagt, is onder andere afhankelijk van de gestelde diagnose en het aantal behandelsessies. De factuur wordt in eerste instantie naar u verzonden en u betaalt de kosten voor uw behandeling rechtstreeks aan Psychotherapiepraktijk Mol & Bouma. U kunt de factuur vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen, die de kosten deels (naturapolis) of geheel (zuivere restitutiepolis) vergoedt.
 
BGGZ
Psychotherapiepraktijk Mol & Bouma is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Huisartsen die hierbij aangesloten zijn, kunnen online via een beveiligde omgeving een verwijzing sturen. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Voor u betekent dit dat uw behandeling via Zorroo altijd volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (ongeacht de vorm van uw eigen verzekeringspolis). Wanneer u behandeld wordt via Zorroo wordt er geen aanspraak gedaan op uw verplichte minimum eigen risico.
 
Onverzekerde zorg
Er zijn ook klachten waarvan de behandeling niet wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, identiteitsproblemen en werkproblemen. Deze zorg, die dus niet onder de vergoeding van de zorgverzekering valt, wordt ook wel Overig Zorgproduct (OZP) genoemd. Omdat deze behandelingen niet onder de verzekerde zorg vallen, openen wij In dit geval geen DBC voor u. Wanneer na afronding van de intakefase blijkt dat er bij u sprake is van een OZP, dan betaalt u enkel de kosten van de intake en kunt u zelf beslissen of u al dan niet een behandeltraject aan wilt gaan.

Kosten en betaling onverzekerde zorg
Wanneer uw behandeling onder OZP valt, ontvangt u na iedere sessie een factuur, die u zelf rechtstreeks betaalt aan Psychotherapiepraktijk Mol & Bouma. Het tarief voor OZP is 95 euro per sessie van 60 minuten; 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte (administratie)tijd.
Een OZP kunt u vervolgens (veelal) niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
 
Wettelijk eigen risico
Voor 2020 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- (of meer, als u voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van uw zorgkosten zelf moet betalen, althans als u dat al niet heeft besteed aan andere zorg in 2020.
Zoals vermeld geldt deze regel niet als u in de BGGZ wordt behandeld via Zorroo.

Zelfbetalers
Voor zelfbetalers geldt een tarief van €95,00 per gesprek van 45 minuten (+ 15 minuten indirecte tijd).

No show
Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen komen, dan verzoeken wij u dit minimaal 24 van tevoren per mail aan ons door te geven. Als u een afspraak niet of niet op tijd (minimaal 24 uur vooraf) aan ons doorgeeft, dan zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het consult aan u door te berekenen. Deze kosten bedragen 90 euro en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel en eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 is door de zorgverzekeraars het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit model heeft het huidige DBC vergoedingsmodel vervangen. Mogelijk heeft dit voor u consequenties, bijvoorbeeld voor wat betreft uw eigen risico.

Via de volgende link kunt u meer lezen over het zorgprestatiemodel:

 

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Binnen het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van een consult het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.