Aanmelden en actuele wachttijden

Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor behandeling bij onze praktijk. 
Zo kan uw huisarts u aanmelden door een verwijsbrief per post of via Zorgmail of Zorgdomein naar ons te sturen. 

 

U kunt er ook voor kiezen om uzelf aan te melden. Dit kan per e-mail of telefonisch. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Na aanmelding plannen we met u een telefonische screening in. Tijdens dit gesprek bespreken we wat uw klachten en hulpvraag zijn en kunnen zo een inschatting maken of u hiervoor bij onze praktijk op de juiste plaats bent. Indien dit het geval is, plaatsen we u definitief op onze wachtlijst.
Zodra er een plek vrij komt voor behandeling en u staat bovenaan de wachtlijst, nemen wij contact met u op om een eerste afspraak in te plannen.
We starten dan met de intakefase om uw klachten verder uit te vragen en meer informatie te krijgen over de ontwikkeling hiervan en de invloed op het dagelijks leven. Naar aanleiding hiervan wordt een beschrijvende diagnose en DSM-diagnose gesteld en wordt besproken hoe de behandeling vormgegeven zal worden (klik hier voor mogelijke behandelvormen). De behandelfase wordt gestart, welke in principe duurt tot uw klachten voldoende zijn afgenomen en u hier niet meer door wordt beperkt in uw dagelijks leven. 

 

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: 06-83 26 78 19 / 06-30 46 72 99

 

Graag verwijzen wij u naar de informatie op deze website over kosten en vergoedingen en de actuele wachttijden. 

 

Het is belangrijk dat de aanmelding van uw huisarts de volgende informatie bevat (dit vult uw huisarts voor u of met u in):

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) 
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer 
  • Uw eigen gegevens (geboortedatum, NAW-gegevens, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens)
  • Reden van verwijzing
  • Vermoeden of aanwezigheid van een bepaalde psychische stoornis
  • Is er sprake van eerdere behandeling(en) en/of crisisgevoeligheid
  • Verwijzing voor een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ, ofwel Basis GGZ

Actuele wachttijden

Wachttijd tot intake:

Helaas is de wachttijd tot behandeling dusdanig opgelopen dat onze wachtlijst is gesloten. Dit betekent dat u zich niet kunt aanmelden voor behandeling en niet op de wachtlijst geplaatst kan worden hiervoor.
Zodra onze wachtlijst weer open gaat, zal dat op deze pagina gemeld worden.
Update: 25-03-2024

Wachttijd tot behandeling:

Er is na intake geen wachttijd voor de start van een behandeling.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken na het eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

 

* De weergegeven wachttijd is indicatief. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de wachttijd en u kunt dus geen rechten ontlenen aan deze indicatie.