Aanmelden en actuele wachttijden

Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor behandeling bij onze praktijk.
Zo kan uw huisarts u aanmelden door een verwijsbrief per post of via Zorgmail naar ons te sturen. Voor veel mensen die in Oosterhout en omgeving wonen, geldt dat hun huisarts voor BGGZ-zorg is aangesloten bij Zorroo. De verwijzing wordt dan door de huisarts of de praktijkondersteuner gedaan via een apart systeem.

 

U kunt er ook voor kiezen om uzelf aan te melden. Dit kan per e-mail of telefonisch. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.  

 

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: 06-83 26 78 19 / 06-30 46 72 99

 

Graag verwijzen wij u naar de informatie op deze website over kosten en vergoedingen en de actuele wachttijden. 

 

Het is belangrijk dat de aanmelding van uw huisarts de volgende informatie bevat (dit vult uw huisarts voor u of met u in):

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) 
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer 
  • Uw eigen gegevens (geboortedatum, NAW-gegevens, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens)
  • Reden van verwijzing
  • Vermoeden of aanwezigheid van een bepaalde psychische stoornis
  • Is er sprake van eerdere behandeling(en) en/of crisisgevoeligheid
  • Verwijzing voor een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ, ofwel Basis GGZ

Actuele wachttijden

Wachttijd tot intake:

Onze wachtlijst is per 27-09-2023 weer geopend voor aanmeldingen. De wachttijd tot intake en behandeling wordt zowel voor de basis als gespecialiseerde GGZ geschat op zes maanden*.
 

Wachttijd tot behandeling:

Er is na intake geen wachttijd voor de start van een behandeling.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken na het eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

 

* De weergegeven wachttijd is indicatief. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de wachttijd en u kunt dus geen rechten ontlenen aan deze indicatie.